Language selector

English (UK)Nederlands (NL)

Consultancy

Services consultancy shutterstock 53815012

Wij bieden een breed scala aan technische bijstand op organisatorisch, gemeenschaps-, nationaal en regionaal niveau om besluitvorming te ondersteunen bij onzekerheid.
Geïntegreerd risicomanagement
• Ontwerp van een uniek IRM-systeem voor uw organisatie
• Risicobeoordeling (op nationaal en lokaal niveau)
• Projectmatig, programmatisch en portfolio-risicomanagement
• Ondernemingsbrede risicomanagemnet
• Risicomanagement van supply chain
• Risicomanagement voor MVO