Language selector

English (UK)Nederlands (NL)

Specialisatie

Risicomanagement draagt bij aan het anticiperen op gebeurtenissen die, mochten deze zich voordoen, van invloed kunnen zijn op een organisatie of diens acties. Vanuit dit oogpunt zorgt risicomanagement voor flexibiliteit in ontwikkelingsactiviteiten; door systematisch en gestructureerd eventuele negatieve of positieve gebeurtenissen in overweging te nemen.

 

Het is belangrijk om verscheidene toekomstige gebeurtenissen (zowel negatieve als positieve) in acht te nemen en daarop een antwoord te formuleren. Hiermee kan men inspelen op de complexiteit van de ontwikkeling. De Risk Society zal u helpen onzekerheden te aanvaarden en te reageren op de steeds veranderende situatie door flexibel te zijn.