Language selector

English (UK)Nederlands (NL)

Wij bieden u een breed scala aan diensten, met de focus op hoe de maatschappelijke en organisatorische veerkracht verbeterd kan worden. Wij helpen u om prioriteiten te definiëren bij risicobeheer van calamiteiten in de gehele DRM-cyclus, te weten: prevention, preparedness, respons en recovery. Onze aanpak zorgt ervoor dat alle relevante belanghebbenden betrokken zijn en streeft ernaar innovatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen.


Naast deze thematische focus bieden wij een breed scala aan expertise waarbij u (onder meer) aan het volgende kunt denken: de integratie van disaster risk reduction (DRR)  in ontwikkelingsplanning (op nationaal, provinciaal en lokaal/gemeentelijk niveau), nationale en plaatselijke risico-inschatting, planning van preparedness bij calamiteiten, calamiteitenrespons en herstelplanning, post disaster needs assessment (PDNA), kwetsbaarheid en behoefte-inschatting, monitoring en evaluaties. Wij bieden ook een uniek systeem voor continuïteit van management van openbare organisaties (overheidsinstanties, stichtingen, verenigingen, en dergelijke). Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze diensten rekening houden met gender, sekse en mindervaliden en gericht zijn op armoedebestrijding in het algemeen.