Language selector

English (UK)Nederlands (NL)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als risicomanagement

Het beheren en beheersen van risico's is essentieel om een organisatie succesvol te kunnen runnen. Voor zowel nationale als internationale bedrijven, is de aard van de risico’s en het risicobeheer sterk veranderd nu men meer en meer betrokken raakt bij genetwerkte operaties, meer vertrouwt op wereldwijde waardestromen en meer werkt met betrokken belanghebbenden etc. Dit vereist een zorgvuldige afweging van hoe beslissingen van de organisatie m.b.t. MVO (zakelijk imago, bestuur en ethiek) worden gemaakt tegenover de risico's die de organisatie loopt in een steeds veranderende omgeving.

 

Wij stellen organisaties in staat om hun MVO-systemen te verbeteren door middel van een risico-managementperspectief met een sterke focus op mensenrechten en milieunormen. Wij bieden het raamwerk, het gereedschap en de ondersteuning om u in staat te stellen bestaande en nieuwe MVO-risico's met succes te beheren, terwijl uw zakelijke strategische prioriteiten gerealiseerd worden.