Welkom bij de Risk Society!

Beste bezoeker,

 

Wat is de Risk Society? Je zou kunnen zeggen: onze dagelijkse werkelijkheid. Om onze doelstellingen waar te maken, staan we immers bij al onze inspanningen (als individu, organisatie, vereniging of overheid) voor onzekerheden die we moeten accepteren en omarmen en voor risico's die we moeten beheersen.
 
De leidende principes van duurzame ontwikkeling worden gedeeld door de hele internationale gemeenschap. Toch is de weg daarnaartoe vol van botsende meningen, tegenstrijdige prioriteiten, gemiste kansen en alles ontregelende gebeurtenissen (zoals calamiteiten). Het succes van uw initiatieven hangt af van uw vermogen om flexibel te blijven, om zin te geven aan een veranderende werkelijkheid en om te reageren op de onzekerheden die er echt toe doen. Wat moeten we echter verstaan onder flexibiliteit? Hoe geef je zin aan nieuwe werkelijkheden? En hoe urgent zijn al die risico's die uw doelstellingen kunnen beïnvloeden?
 
De Risk Society kan u ondersteunen bij het vinden van antwoorden op deze en nog vele andere vragen. We kunnen u helpen bij het succesvol beheren van uw risico's. We kunnen uw mogelijkheden vergroten om strategisch te anticiperen en u helpen bij de vormgeving van uw beleid, uw strategieën, planning en budgets, daarbij rekening houdend met bekende en nieuwe risico's. We kunnen ervoor zorgen dat u voldoende maatregelen getroffen hebt om altijd in te kunnen spelen op deze risico's.
 
Wij zorgen voor de nodige kennis, vaardigheden, ondersteunend materiaal, training en coaching. Nog belangrijker is dat we zullen zorgen voor een veerkrachtige teamcultuur, zodat u om al die onzekerheden heen kunt navigeren en uw inspanningen met succes worden beloond.
 
Met vriendelijke groet,
 
Magda Stepanyan
Oprichter & CEO